Tích hợp thành công Hóa đơn điện tử Bkav eHoadon vào phần mềm Quản Lý Sản Xuất

Hiện tại, các doanh nghiệp sử dụng phần mềm Quản Lý Sản Xuất  chỉ cần thực hiện thêm một vài thao tác nhỏ là có thể xuất Hóa đơn điện tử thay cho hóa đơn giấy, tiết kiệm được thời gian và chi phí.

Quản Lý Sản Xuất  là công ty cung cấp các giải pháp và dịch vụ công nghệ phần mềm kế toán, phần mềm quản trị doanh nghiệp tiên tiến. Phần mềm Quản Lý Sản Xuất  gồm nhiều mô-đun khác nhau, bao gồm Quản Lý Sản Xuất Pro (Phần mềm kế toán doanh nghiệp miễn phí), Quản Lý Sản Xuất Express (Phần mềm kế toán doanh nghiệp), Quản Lý Sản Xuất Services (Phần mềm kế toán dịch vụ), Quản Lý Sản Xuất Enterprise (Phần mềm quản trị doanh nghiệp) và Quản Lý Sản Xuất Customize (Phần mềm quản trị doanh nghiệp tùy chỉnh).