Chi tiêu toàn cầu cho CNTT trong năm 2022 sẽ tăng 5,1%

Theo Gadgettendency, Gartner kỳ vọng trong năm nay, các nhà lãnh đạo CNTT có thể chuyển từ việc tập trung vào các dự án ngắn hạn quan trọng sang làm việc lâu dài. Dịch vụ viễn thông sẽ vẫn là hạng mục được chi tiêu lớn nhất với các khoản chi cho lĩnh vực này sẽ là 1.463 tỉ USD, tăng 1,3% so với con số 1.444 tỉ USD của năm ngoái. Vào năm 2023, Gartner dự đoán tăng trưởng trong lĩnh vực dịch vụ viễn thông là 2,2%, đạt 1.494 tỉ USD.

CNTT vẫn đóng vai trò quan trọng trong các doanh nghiệp

Dịch vụ CNTT đứng thứ hai với mức tăng 7,9% trong năm nay, lên 1.280 tỉ USD. Mức tăng trưởng của năm ngoái trong dịch vụ CNTT là 10,7% và dự kiến tăng 8,8% vào năm 2023.

Tiếp theo là doanh số bán phần mềm doanh nghiệp sẽ tăng 11%, lên 672 tỉ USD. Vào năm ngoái, tăng trưởng trong phân khúc này là 14,4%, trong khi tăng trưởng trong năm 2023 dự kiến sẽ đạt 11,9%.

Ở vị trí tiếp theo thuộc về doanh số bán thiết bị, với mức tăng 13% vào năm ngoái và dự kiến chỉ tăng 3,3% trong năm nay, lên 812 tỉ USD. Vào năm 2023, con số dự kiến sẽ giảm 1,2% chi phí theo khoản mục này.

Và cuối cùng, doanh thu của các hệ thống cho trung tâm dữ liệu trong năm nay sẽ tăng 4,7%, lên 226 tỉ USD. Mức tăng trưởng của năm 2011 là 11,4% và dự kiến đạt 4,7% vào năm sau.

Nguồn: https://thanhnien.vn/