Lập Trình Ứng Dụng

Công nghệ Giải pháp Glink, tất cả công nghệ di động và kết nối mới nhất để mở rộng phạm vi tiếp cận của doanh nghiệp bạn ngoài máy tính để bàn tại một địa điểm cố định.

Thiết Kế Trang Web

Dễ sử dụng, tối ưu hoạt động của khách hàng, luồng dữ liệu thời gian thực là những mục tiêu hàng đầu mà chúng tôi muốn cung cấp cho khách hàng để tạo ra những giá trị cao.

Gia Công Phần Mềm

Công ty TNHH Công Nghệ Giải Pháp Glink cung cấp nhiều dịch vụ Công Nghệ Thông Tin đặc biệt Gia công phần mềm cho nhiều khách hàng trên toàn thế giới.